Op werkdagen binnen 24 uur een reactie op al uw vraagstukken

Privacybeleid

Inleiding

Dit privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die Van der Heijden Belastingadvies verwerkt van haar klanten of andere personen die de website bezoeken of gebruik maken van de diensten van Van der Heijden Belastingadvies.


Contactinformatie

Verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens is: Van der Heijden Belastingadvies, Elsland 1406, 6605 KL, Wijchen, Nederland, Email: eric@vdhba.nl, Telefoon: +31 (0)6 247 122 36.


Welke gegevens worden verzameld?

Van der Heijden Belastingadvies kan de volgende persoonsgegevens van u verwerken:

  • Naam
  • Contactgegevens (zoals e-mailadres en telefoonnummer)
  • IP-adres
  • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt, bijvoorbeeld in correspondentie of telefonisch
 

Doel van de gegevensverwerking

Uw persoonsgegevens worden verwerkt voor de volgende doeleinden:

  • Het verlenen en factureren van onze diensten
  • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
  • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
  • Informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.
 

Hoe lang we gegevens bewaren

Van der Heijden Belastingadvies bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.


Delen met derden

Van der Heijden Belastingadvies verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.


Gegevensbeveiliging

Van der Heijden Belastingadvies neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.


Rechten omtrent uw gegevens

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Van der Heijden Belastingadvies en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid.


Cookies of vergelijkbare technieken

Van der Heijden Belastingadvies gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy.


Wijzigingen in het privacybeleid

Van der Heijden Belastingadvies behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacybeleid. Het is aanbevolen dit privacybeleid regelmatig te raadplegen.


Contact en vragen

Indien u vragen heeft over dit privacybeleid, kunt u contact opnemen via eric@vdhba.nl of +31 (0)6 247 122 36.